HAIKU L CEILING FAN

HAIKU 52L MFG #: 52L, WHITE, 115/1 PHASE
$1,497.00 / each